• Ťažba dreva a likvidácia zbytkov drevného odpadu po ťažbách dreva
  • Autodoprava po celej EÚ, preprava kusových a vozových zásielok


Vzhľadom na to, že v roku 2015 bude naša obchodná spoločnosť oslavovať dvadsiate výročie svojej existencie na trhu práce a služieb, možno konštatovať, že stratégia a taktika manažmentu našej obchodnej spoločnosti je v súlade s potrebami a rozvojom neštátnych lesníckych subjektov a ich referencie odrážajú skutočnosť, že zmluvné vzťahy s nimi sú pevné a trvalé na celé 10-ročné obdobie platnosti programu starostlivosti o les (bývalé LHP).

Konkrétne možno uviesť niektoré najhlavnejšie aktivity:

  • celoplošné prípravy pôdy dozérmi, vrátane likvidácie pňov po nej,
  • obnova lesného pôdneho fondu, doteraz na cca 110,00ha,
  • likvidácia zbytkov drevného odpadu po ťažbách dreva, prerezávkach, úprave porastov z protipožiarneho a hygienického hľadiska na doteraz cca 280,00ha,
  • ťažbová a ostatná pestovná činnosť vrátane ochrany životného prostredia a pod.
Created by Asthon, s.r.o.