• Ťažba dreva a likvidácia zbytkov drevného odpadu po ťažbách dreva
  • Autodoprava po celej EÚ, preprava kusových a vozových zásielokDrevolesy, spol. s r. o. Malacky boli zaregistrované v máji roku 1995 ako právnická osoba. Pôvodne sa zaoberala poradenskou činnosťou. Následne v spolupráci s neštátnymi subjektmi v lesníctve (urbáre, obecné lesy, pasienky a pod.) sme na základe ich požiadaviek zabezpečovali komplexné služby, t. j. prípravu pôdy pre obnovu lesného pôdneho fondu, ostatné výkony v pestovnej činnosti, ťažbové a ostatné lesnícke činnosti vrátane ich financovania.

V súčasnosti sme svoju činnosť rozšírili o služby v autodoprave po celej EÚ, konkrétne o prepravu kusových a vozových zásielok.

Created by Asthon, s.r.o.