• Ťažba dreva a likvidácia zbytkov drevného odpadu po ťažbách dreva
  • Autodoprava po celej EÚ, preprava kusových a vozových zásielok


Obchodná spoločnosť sa v rámci odvetvia lesníctva zaoberá:

  • poradenskou činnosťou v lesníctve,
  • službami v lesníckej činnosti ťažbovej a pestovnej,
  • komplexným obhospodarovaním neštátnych lesov (urbáre, pasienkové spoločnosti, obecné lesy a pod.),
  • nákupom a predajom dreva vrátane služieb v odvoze dreva,
  • zabezpečovaním hygieny lesných porastov a prerezávok porastov vrátane štiepkovania tejto drevnej hmoty,
  • zabezpečením štiepkovania pňov po celoplošnej príprave pôdy dozérmi,
  • službami vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave kusových a vozových zásielok do 7,5t a 12t celkovej hmotnosti.
                         
Manažment našej obchodnej spoločnosti dlhé roky pracoval na úseku lesníctva a svoje bohaté skúsenosti uplatňoval a stále uplatňuje pre rozvoj a realizáciu projektov v tejto, ale i ostatnej činnosti.
Created by Asthon, s.r.o.